Положення ІІІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КУРС «МУЗИЧНО-ОЗДОРОВЧІ МАНДРІВКИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»

В умовах сучасної дійсності педагоги та батьки все більше наголошують на тому, що багато дітей, перебуваючи як вдома, так в закладах дошкільної освіти, відчувають психологічний дискомфорт, демонструють неадекватну поведінку, злість, роздратування тощо. За твердженням психологів – це захист від нелюбові та нерозуміння дітей дорослими. Адже дитина здатна зростати та успішно розвиватися за умови психологічного здоров’я та емоційного благополуччя. За таких умов за необхідне постає потреба впровадження в освітній процес здоров’язбережувальних технологій і методів навчання, форм активізації саморегулювальних процесів психофізіологічного й особистісного станів дитячої особистості. Одним із перспективних напрямів оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку є застосування компенсаторних механізмів впливу музики і звуків на дитину для зняття її психологічного напруження через сублімацію негативних емоцій і переживань у музичну творчість.

Запрошуємо Вас пройти навчально-методичний курс «МУЗИЧНО-ОЗДОРОВЧІ МАНДРІВКИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ».

Лектори курсу – педагоги творчої лабораторії музичних керівників закладів дошкільної освіти міста Хмельницького «Школа новаторства», автори парціальних програм «Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя» та «Музично-казкові намистинки: оздоровчо-освітня робота з дітьми четвертого року життя» (схвалених для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України).

Це команда творчих, креативних педагогів, які несуть нове бачення в розвиток дітей дошкільного віку. Їх підхід до музичного навчання оновлює методику музичної освіти дошкільників, спрямовую музично-навчальну діяльність дітей на гармонізацію їх внутрішніх станів та загальне оздоровлення.

До складу творчої лабораторії музичних керівників м. Хмельницького «Школа новаторства» входять:

Трофімченко Ірина Євгенівна – керівник творчої лабораторії музичних керівників дошкільних навчальних закладів «Школа новаторства» м. Хмельницького, музичний керівник Хмельницького дошкільного навчального закладу № 54 «Пізнайко».

Боднар Світлана Володимирівна, музичний керівник ДНЗ №6 «Колобок».

Гончарук Алла Дмитрівна, музичний керівник ДНЗ №21 «Ластівка».

Заводяна Наталія Василівна, музичний керівник ДНЗ №37 «Незабудка».

Сімон Наталія Григорівна, музичний керівник ДНЗ №5 «Соловейко».

Таушан Олена Григорівна, музичний керівник ДНЗ №15 «Червона шапочка».

Шаронова Віра Олександрівна, музичний керівник ДНЗ №33 «Джерельце».

Шевчук Оксана Григорівна, музичний керівник ДНЗ №34 «Тополька».

Туркот Алла Вікторівна, вихователь-методист ДНЗ №43 «Горобинка».

Науковий керівник  – Малашевська Ірина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Творча команда навчалися у провідних педагогів України та Європи, вони авторами 2-х парціальних програми, більше 50 статей у фахових та періодичних виданнях (журнали «Палітра педагога», «Дошкільне виховання», «Музичний керівник» тощо), вони неодноразово організовували та брали участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, онлайн вебінарах, тематичних програмах на телебаченні тощо.

Мета навчально-методичного курсу «Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми дошкільного віку» є надання знань, умінь і навичок спрямування музичного навчання дошкільників в оздоровчо-розвивальну площину.

Завдання навчально-методичного курсу:

Ознайомити з головними принципами музично-оздоровчої роботи.

Розкрити методику музично-оздоровчих занять з дітьми дошкільного віку.

Продемонструвати процес і результати музично-оздоровчої роботи з дошкільниками.

Навчити учасників курсу розробляти та впроваджувати власні музично-оздоровчі заняття з дітьми дошкільного віку.

Ознайомити з методикою використання музичної терапії у системі інклюзивної освіти.

Програма навчально-методичного курсу:

  1. Музично-оздоровчі заняття з дітьми третього року життя (ясельний вік);
  2. Музично-оздоровча діяльність з дітьми четвертого року життя (молодший дошкільний вік);
  3. Музично-оздоровча робота з дітьми п’ятого року життя (середній дошкільний вік);
  4. Використання музичної терапії у системі інклюзивної освіти (дошкільний вік).

 

Курси проводиться в програмі Zoom. Тривалість курсів — 1 місяць (01.06-30.06.2021), 2 рази на тиждень (в основному четвер, вівторок, можливі певні коригування) з 19.00 по 21.00 (3 академічні години: 40 хв.+ 40хв. + 40 хв. без перерви). В процесі навчання Ви можете отримати розписані заняття на один рік та музичний матеріал до них. По завершенню навчання видається сертифікат. Більш детальну інформацію та розклад курсу Ви отримаєте на Viber після подачі заявки.

Надаватиметься відеозапис заняття.

Кількість годин: 45 (Три змістові модулі)

Вартість:

  • 180 грн. Змістовий модуль 1 – 15 годин. + 50 грн за надання розписаних занять на 3 місяці та музичні матеріали до них (за бажанням).
  •  
  • 340 грн. Змістові модулі 1-2 – 30 годин. + 100 грн за надання розписаних занять на 6 місяців та музичні матеріали до них (за бажанням).
  •  
  • 500 грн.  Змістові модулі 1-3 – 45 годин . + 150 грн за надання розписаних занять на 9 місяців та музичні матеріали до них (за бажанням).

Організаційний комітет:

ГО ЦЕНТР ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА ТВОРЧОСТІ “ГАРМОНІЯ”
Viber , тел.: (063)364 50 09, тел.: (097)256 30 79, тел.: (095)814 93 69
Email: harmoniya.tsentr@gmail.com

м.Київ