Чупрун Наталія Федорівна

Хореограф. Заступник завідувача кафедри спортивних дисциплін, ігор, хореографії та туризму з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент в ДВНЗ”Переяслав-Хм. ДПУ ім. Г.Сковороди”.
Захистила дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.14 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова
зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).
Тема дисертації «Формування координаційних здібностей молодших школярів у процесі занять хореографією»
Є учасником багатьох Міжнародних науково-практичних конференцій
в Україні та країнах Європи, зокрема, Хорватії (2018, 2019 рр.) та Сербії (2019 р).