Малашевська Ірина Анатоліївна

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких
дисциплін і методик навчання ДВНЗ”Переяслав-Хм. ДПУ ім. Г.Сковороди”, фахівець музикотерапевтичної діяльності та вокалу.